Forum Media 2021
PRAHA

1 den / 3 scény
40+ řečníků

11. listopadu

Vojtěch Matoušek

Digital content analyst, CZECH NEWS CENTER


https://www.forummedia.cz/wp-content/uploads/2021/09/Vojtech_Matousek_web_square.jpg

Make

ConnectionVojtěch Matoušek vede v mediálním domě Czech News Center tým obsahové analytiky. Se svými kolegy z oddělení Business Intelligence pracuje na přípravě, koordinaci a tvorbě obsahově-transformačních strategií pro jednotlivé redakce i s nimi spjatá oddělení. Pevným základem jsou pro něj v této práci obsáhlé strategické analýzy a dobré znalosti mediálního trhu, včetně data driven rozhodování.


Téma přednášky

Jak se snažíme přeorientovat tradiční printové vydavatelství na komplexní data driven přístup


Business inteligence tým v Czech News Center nyní tvoří klíčový pilíř vize mající za cíl transformovat mediální dům z obsahového lídra současně do pozice nejvyspělejšího technologického hráče, který nastavuje nové trendy. Jinými slovy, tým BI pomáhá přeorientovat tradiční vydavatelství na komplexní data-driven přístup k řízení a technologiím. Co se zatím v rámci této mise povedlo, co nás překvapilo a kde jsme narazili na nepřekonatelné limity?