Forum Media 2021
PRAHA

1 den / 3 scény
40+ řečníků

11. listopadu

Věra Jourová

Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost


https://www.forummedia.cz/wp-content/uploads/2021/10/Vera-Jourova_square.jpg

Make

ConnectionVěra Jourová je v současné době místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost a zabývá se demokracií, právním státem, boji proti dezinformacím a pluralitou médií.

Vystudovala Právnickou a Filozofickou fakultu UK v Praze. Pracovala jako zástupkyně ředitele Městského kulturního střediska v Třebíči, tajemnice a tisková mluvčí Městského úřadu v Třebíči či jako vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ Kraje Vysočina. V letech 2003–2006 působila na MMR, nejdříve jako ředitelka dotačního odboru a pak dva roky jako náměstkyně ministra. V roce 2013 byla zvolena poslankyní PČR, v lednu 2014 jmenována ministryní pro místní rozvoj ČR. V listopadu 2014 se stala euro komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.Jak Evropská komise podporuje boj proti dezinformacím, fake news a propagandě zpochybňující demokratické hodnoty?  A lze za současné situace zároveň bránit i svobodu slova, tisku a mediálního pluralismu? Měli bychom monitorovat uplatňování etických kodexů na sociálních sítích a v digitálních médiích? A kdy sáhnout k nezbytné represi a přistoupit k regulačním krokům?