PRAHA

1 den / 3 scény
20+ řečníků

11. listopadu
https://www.forummedia.cz/wp-content/uploads/2020/09/NAD_Tereza_portret_2-320x314.jpg
Předsedkyně představenstva, Nielsen Admosphere, CZ

Tereza Šimečková

Zodpovídá za oblast mediálních výzkumů, měření a projektů v ČR, na Slovensku, v Bulharsku a licenčně v Arménii.

Autorsky se podílela na knize Marketingový výzkum. V rámci Forum Media vystoupí na Effie stage společně s Hanou Friedlaenderovou.


Téma přednášky

Efektivita reklamních kampaní v digitálním prostředí

Efektivitu nejen v digitálním prostředí řeší zadavatel, mediální agentury i média. Tereza s Hanou jako zkušené výzkumnice ukáží různé varianty nezávislého měření efektivity online reklamy napříč celým internetovým prostředím a výstupy z nich. Na konkrétních příkladech předvedou, jaké otázky si kladou zadavatelé a jakých odpovědí se jim dostává.Make

Connection

Follow Tereza