Zuzana Řezníčková

Předsedkyně představenstva, Economia, CZ

„Role se vracejí tam, kde mají být. Šéfredaktor je zase šéfredaktor, nikoliv brand manažer titulu.“

Působila v telekomunikacích, letecké přepravě nebo energetice. Vydavatelský byznys je pro ni obor podnikání jako každý jiný. Má svá specifika, ale podstata je stejná. Nezkrachovat.