Tereza Šimečková

Předsedkyně představenstva, Nielsen Admosphere, CZ

Zodpovídá za oblast mediálních výzkumů, měření a projektů v ČR, na Slovensku, v Bulharsku a licenčně v Arménii. Autorsky se podílela na knize Marketingový výzkum. V rámci Forum Media vystoupí na Effie stage společně s Hanou Friedlaenderovou.

Téma: Efektivita reklamních kampaní v digitálním prostředí

Popis přednášky:
Efektivitu nejen v digitálním prostředí řeší snad každý zadavatel a každá mediální agentura, ale i každé médium. Tereza s Hanou ukáží různé aktuální varianty řešení, nezávislá měření efektivity online reklamy napříč celým internetovým prostředím a výstupy z nich. V příkladech případových studií odprezentují, jaké otázky si kladou například zadavatelé a jakých odpovědí se jim dostává.