Simon Cook

Výkonný ředitel v Cannes Lions, UK

Před nástupem do firmy pracoval na straně agentury.Simonova práce byla rozhodující pro úspěch Cannes Lions. Byl tvůrcem organizačního rámce „The Tracks“, který pomáhá kreativní komunitě procházet cenami a studijními zážitky napříč platformou Cannes Lions. Během svého působení v Lions také dohlížel na vytvoření a zavedení více než poloviny cen Lions. Simon je zapálený do své práce a je neúnavným obhájcem stategie kreativního marketingového excelence, která se zaměřuje na řízení obchodního výkonu – něco, co nedávno prosazoval v sadě programů Cannes Lions v oblasti zážitkových, výukových a poradenských programů.