Simon Cook

Managing Director at Cannes Lions, UK

Před nástupem do firmy pracoval na straně agentury.Simonova práce byla rozhodující pro úspěch Cannes Lions. Byl tvůrcem organizačního rámce „The Tracks“, který pomáhá kreativní komunitě procházet cenami a studijními zážitky napříč platformou Cannes Lions. Během svého působení v Lions také dohlížel na vytvoření a zavedení více než poloviny cen Lions. Simon je zapálený do své práce a je neúnavným obhájcem stategie kreativního marketingového excelence, která se zaměřuje na řízení obchodního výkonu – něco, co nedávno prosazoval v sadě programů Cannes Lions v oblasti zážitkových, výukových a poradenských programů.