REINHARD HARTER

VP Customer Experience CEE, SAP

    „I continuously seek for improved ways of doing things and inspire others to do the same“

    Reinhard is responsible for 17 countries in Central & Eastern Europe. His main goal is that his customers receive a 5-star rating from their own customers, by providing an outstanding experience in marketing, sales and service.

    Je zodpovědný za 17 zemí ve střední a východní Evropě. Jeho hlavním cílem je, aby klienti získali od zákazníků nejlepší hodnocení, pokud jde o zákaznickou zkušenost v marketingu, prodeji a službách.