Mark Laity

Director, Communications Division at SHAPE, Belgium

Mark začínal před bezmála čtyřiceti lety v britském regionálním tisku. Přes místní redakce BBC se postupně vypracoval až na pozici válečného zpravodaje a v 90. letech byl jako reportér na frontových liniích většiny velkých konfliktů. Pro Severoatlantickou alianci pracuje od roku 2000. Vystřídal role mluvčích a poradců NATO v Makedonii či Afghánistánu. V poslední dekádě se věnuje strategické komunikaci aliance a šéfuje její komunikační divizi.

Téma: Komunikační strategie NATO v době koronavirové krize