Crispin Manners

CEO, Onva Consulting, UK

„Hnací silou transformace je způsob, jak manažeři komunikují se svými lidmi a jak to ovlivňuje produktivitu a podnikatelskou hrdost.“

Otevírání lidského potenciálu skrze komunikaci, to je specializací zkušeného PR konzultanta a bývalého šéfa PRCA.