Hana Friedlaenderová

Senior Research & Insights Manager, Nielsen Admosphere, CZ

Je spoluautorkou několika knih na tato témata, jako Češi na prahu nového tisíciletí, České děti a mládež jako čtenáři 2017 nebo Marketingový výzkum. V rámci Forum Media vystoupí na Effie stage společně s Terezou Šimečkovou.

Téma: Efektivita reklamních kampaní v digitálním prostředí

Popis přednášky:
Efektivitu nejen v digitálním prostředí řeší snad každý zadavatel a každá mediální agentura, ale i každé médium. Tereza s Hanou ukáží různé aktuální varianty řešení, nezávislá měření efektivity online reklamy napříč celým internetovým prostředím a výstupy z nich. V příkladech případových studií odprezentují, jaké otázky si kladou například zadavatelé a jakých odpovědí se jim dostává.