Alfonso Marian

Chairman, Ogilvy, Spain

„Značky si stále více uvědomují svět, ve kterém žijí, a zapojují se do toho, co se děje na ulici.“

Marketingový veterán hlavních španělských agentur zakotvil v Ogilvy, pro kterou mj. získal 18 lvů v Cannes.