Alessandro Diana

CEO, Accenture Interactive, Italy

„Definujeme se jako „agentura s osobní zkušeností“ a v úzkém kontaktu s cílovými skupinami radikálně přehodnocujeme práci se značkou.“

Přivedl kulturu digitální komunikace do velké poradenské společnosti a za pouhých 6 let z Accenture Interactive udělal v Itálii společnost o 400 lidech.