Marketing & Media je týdeník pro profesionály komunikace

Marketing & Media je lídrem na trhu komunikačních médií. V tisku i na internetu se věnuje marketingu, kreativitě, PR, reklamě, jejich zadavatelích, výzkumu a médiích. K aktuálním zprávám přidává data, analýzy, komentáře a oborový kontext.

Zkušený redakční tým pracuje s exkluzivními informacemi, které srozumitelně i kriticky předává čtenářům. Součástí časopisu jsou specificky zaměřené tematické suplementy z klíčových oborů marketingu, komerční komunikace, reklamy a médií.

Tištěný časopis doplňuje web MaM.cz, který se zaměřuje na denní zpravodajský servis. Čtenáři získávají novinky z komunikačního trhu, agentur, zadavatelů. Součástí webu MaM.cz je pro předplatitele archiv tištěných vydání.

Marketing & Media je součástí mezinárodní sítě časopisů NIMM, zabývajících se marketingovou komunikací. V letech 2005, 2006 a 2007 se stal Časopisem roku pro kategorii business-to-business. První číslo týdeníku vyšlo v roce 2000. Od února 2018 jej připravuje nový vydavatel společnost Forum Media, s.r.o.

Týdeník Marketing & Media každoročně pořádá konferenci Forum Media, největší konferenční akci ve svém oboru ve střední Evropě.