PRAHA

1 den / 3 scény
20+ řečníků

11. listopadu
https://www.forummedia.cz/wp-content/uploads/2020/09/Petr-Dvorak-320x320.jpg
Generální ředitel, Česká televize, CZ

Petr Dvořák

Dokázaly televize pochopit nové potřeby diváků a nabídnout jim své služby?

Letošní podivný rok byl pro televize špatný, ale přinesl i nečekané příležitosti. Šéf nejvýznamnější mediální instituce u nás se ohlédne za rokem 2020 jako dobou využitých i promarněných šancí.
Make

Connection

Follow ČT