OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů: Forum Media, s.r.o., Ovenecká 9, 170 00, Praha 7 – Letná

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mail a adresa jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, případně oprávněného zájmu, a to z důvodu zvacího procesu, komunikace projektů a marketingových aktivit. Osobní údaje nejsou předávány třetí straně, ani do třetích zemí. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat, stejně jako máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.