Forum Media 2021
PRAHA

1 den / 3 scény
40+ řečníků

11. listopadu

Jiří Udatný

Data & Analytics Director, GroupM Czech Republic


https://www.forummedia.cz/wp-content/uploads/2021/09/Jir╠ii╠u-Udatny╠u_web_square.jpg

Make

ConnectionJiří je zodpovědný za vytváření a realizaci celkové strategie skupiny agentur GroupM v datově-analytické oblasti, identifikaci nových obchodních příležitostí a vývoj datově orientovaných produktů. Vede tým cca 25 analytiků, výzkumníků a vývojářů, kteří se zabývají měřením dopadů a efektivity marketingové komunikace, reportingem a datovou vizualizací, marketingovým výzkumem či správou vlastních technologických platforem. Je členem metodologické komise ATO (Asociace televizních organizací) a pravidelně přednáší na VŠE.


Téma přednášky

Vyřazování OOH z mediálního mixu… Racionální rozhodnutí, či ztracená příležitost?


Outdoorová reklama se stala nejvýraznější obětí koronavirové krize v segmentu médií a tento efekt přetrvává i v současnosti. V popředí zájmu reklamních zadavatelů se drží zejména online a televize. Je však tato situace opodstatněná? Má outdoor stále smysluplné místo v efektivním mediamixu? Dokáže se úspěšně poměřovat s online reklamou, nebo jí dokonce překonat? Na tyto i další otázky vám odpoví netradiční případová studie, s jejímiž výsledky vás seznámíme.