Forum Media 2021
PRAHA

1 den / 3 scény
40+ řečníků

11. listopadu

Jakub Malý

Managing Director CZ, Deputy CEO Central Europe, Ipsos


https://www.forummedia.cz/wp-content/uploads/2021/10/Jakub-Maly_square.jpg

Make

ConnectionJakub působí v Ipsos od roku 2003; s celkovou 20letou zkušeností ve výzkumu je v současné době zodpovědný za management společnosti a péči o klíčové klienty jako Chief Client Officer. Má bohaté zkušenosti nejen s vedením kvalitativních i kvantitativních projektů, ale i s vývojem vhodných metodologických postupů pro projekty s nad-standardními nebo velmi specifickými požadavky (testování inovací, optimalizace brand positioningu, segmentace trhu / zákazníků, forecasting aj.). Působí v roli konzultanta pro stanovení a implementaci dalších kroků na základě výzkumných zjištění Ipsos pro všechny typy studií, napříč všemi sektory zadavatelů.

Před nástupem do Ipsosu spolupracoval na projektech Českého statistického úřadu a Akademie věd ČR. Jakub absolvoval studium sociologie na Fakultě sociálních věd UK v Praze, je dlouholetým členem globální výzkumné asociace ESOMAR a autorem řady článků v odborných i celostátních mediích, působil jako předseda slovenské asociace výzkumných agentur SAVA a jako porotce EFFIE v České i Slovenské republice.


Téma přednášky

Rezonance na třetí. Rezonující reklamy staví na rezonujícím příběhu, rezonuje i ten váš?


Video reklama zůstává nejúčinnějším způsobem, jak komunikovat hodnoty značky. Jak ale vytvořit reklamu, které bude s lidmi rezonovat a díky tomu dobře fungovat? Jaká jsou základní pravidla, které byste měli dodržet a čemu se naopak vyhnout? A od kterých tvůrců reklamy se inspirovat? Data driven tipy z Ipsosu!