Forum Media 2021
PRAHA

1 den / 3 scény
40+ řečníků

11. listopadu

Hana Friedlaenderová

Senior Research & Insights Manager, Nielsen Admosphere


https://www.forummedia.cz/wp-content/uploads/2021/09/Hana-Friedlaender_web_square.jpg

Make

ConnectionJe spoluautorkou několika knih na téma výzkumu v oblasti médií, nových technologií a životního stylu jako Češi na prahu nového tisíciletí, České děti a mládež jako čtenáři 2017 nebo Marketingový výzkum.

V rámci Forum Media vystoupí na Effie stage společně s Terezou Šimečkovou.


Téma přednášky

Efektivita reklamních kampaní v digitálním prostředí


Efektivitu nejen v digitálním prostředí řeší zadavatel, mediální agentury i média. Hanou s Terezou jako zkušené výzkumnice ukáží různé varianty nezávislého měření efektivity online reklamy napříč celým internetovým prostředím a výstupy z nich. Na konkrétních příkladech předvedou, jaké otázky si kladou zadavatelé a jakých odpovědí se jim dostává.