PRAHA

1 den / 3 scény
20+ řečníků

11. listopadu
https://www.forummedia.cz/wp-content/uploads/2020/09/NAD_Hana_portret_2-320x320.jpg
Senior Research & Insights Manager, Nielsen Admosphere, CZ

Hana Friedlaenderová

Je spoluautorkou několika knih na tato témata, jako Češi na prahu nového tisíciletí, České děti a mládež jako čtenáři 2017 nebo Marketingový výzkum.

V rámci Forum Media vystoupí na Effie stage společně s Terezou Šimečkovou.


Téma přednášky

Efektivita reklamních kampaní v digitálním prostředí

Efektivitu nejen v digitálním prostředí řeší zadavatel, mediální agentury i média. Hanou s Terezou jako zkušené výzkumnice ukáží různé varianty nezávislého měření efektivity online reklamy napříč celým internetovým prostředím a výstupy z nich. Na konkrétních příkladech předvedou, jaké otázky si kladou zadavatelé a jakých odpovědí se jim dostává.Make

Connection

Follow Hana